promena alimentacije

Promena visine dečijeg izdržavanja (promena alimentacije)

13 April 2020

Prema Porodičnom zakonu Srbije dete ima pravo na izdržavanje od roditelja, ili kako se to često naziva, dete ima pravo na alimentaciju. U slučaju kada samo jedan roditelj ima starateljstvo (vrši roditeljsko pravo), drugi roditelj ima zakonsku obavezu da plaća određeni mesečni iznosa radi izdržavanja deteta. Visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog…

Pročitaj više »
zastita od nasilja u porodici

Zaštita od nasilja u porodici

11 July 2019

Porodičnim zakonom Republike Srbije regulisano je da nasilje u porodici predstavlja ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Dakle, svako ponašanje, koje odgovara prethodno opisanom, predstavlja vršenje nasilja u porodici, kojem ni jedno ljudsko biće ne sme biti izloženo. Nažalost, takve situacije se ipak povremeno dešavaju. Sve…

Pročitaj više »
osnivanje privrednih drustava

Osnivanje preduzeća – osnivanje privrednih društava

3 May 2019

  Osnivanje privrednog drušva jeste prilično složen proces, koji zahteva dobro poznavanje odgovarajućih zakonskih procedura, te je neophodno pristupiti mu na stručan i efikasan način. Budući da jednom osnovano privredno društvo u praksi može da prolazi kroz različite oblike statusnih promena, promena vlasništva i pravne forme, poželjno je takav proces sprovesti uz angažman i nadzor…

Pročitaj više »
nezakonit otkaz

Poništaj otkaza ugovora o radu

30 April 2019

Najveći broj sudskih sporova povodom radnih odnosa u našoj zemlji za predmet ima upravo nezakonit otkaz. U tom sporu je u prvom stepenu nadležan osnovni sud prema sedištu tuženog (poslodavca), odnosno osnovni sud u mestu gde zaposleni radi ili gde je rad obavljao, i postupak povodom nezakonitog otkaza za poništaj otkaza ugovora o radu vodi…

Pročitaj više »
pexels photo 933142

Tužba za razvod braka

5 December 2018

U Srbiji prosečno oko 35000 ljudi godišnje zaključi brak dok se oko 8000 razvede pa je bračno pravo za oblast porodičnog prava svakako najvažnija oblast i potreba da se pronađe dobar advokat za razvod braka i uopšte za porodično pravo je vrlo značajna. U prilog navedenom govori činjenica da razvod braka ne znači samo formalan prekid…

Pročitaj više »