333

Prolazak na crveno svetlo na semaforu

25 November 2020

Crveno svetlo na semaforu označava zabranjen prolaz. Prolaskom na crveno svetlo na semaforu, vozač dovodi u opasnost ne samo sebe već i ostale učesnike u saobraćaju i na taj način čini jedan od najtežih prekršaja u saobraćaju. Posledice ovakvog postupanja vozača mogu biti sudar sa drugim vozilom ili obaranje pešaka na pešačkom prelazu. Vozač koji…

Pročitaj više »
concept design real estate concept 151013 801

Naknada štete zbog pada drveta ili grane

22 November 2020

Pad drveta ili grane predstavlja jedan od mnogobrojnih uzroka za nastanak štete, a koje pitanje je regulisano Zakonom o obligacionim odnosima. Šteta nastala usled napred navedenih razloga može da bude materijalna i nematerijalna šteta. Materijalna šteta se ogleda u vidu pocepane obuće i odeća, oštećenja na automobilu, kao i izgubljene zaradu, dok se nematerijalna šteta…

Pročitaj više »
112222222222222

Prelazak preko neisprekidane uzdužne linije (tzv. pune linije)

22 November 2020

Jedan od najčešćih saobraćajnih prekršaja na putevima jeste preticanje preko pune linje. Naime, preticanje ili obilaženje jesu uslovne radnje koje vozač sme da vrši samo ukoliko time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera i ako na putu ima dovoljno prostora za bezbedno izvođenje pomenutih radnji. Dakle, vozač ne sme svojim ponašanjem…

Pročitaj više »
testament

Poništaj testamenta

15 November 2020

Testament, poslednja volja ostavioca, ili zaveštanje je institut koji je regulisan Zakonom o nasleđivanju Republike Srbije. Zaveštanje ili testament je jednostrana, lična i uvek opoziva izjava volje sposobnog lica kojom ono raspoređuje svoju imovinu za slučaj smrti. Da bi se sačinilo zaveštanje, lice mora da ima najmanje petnaest godina i da je sposobno za rasuđivanje,…

Pročitaj više »
22

Besplatna pravna pomoć

11 November 2020

Pitanje besplatne pravne pomoći uređeno je Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći Republike Srbije. Besplatna pravna pomoć, kao što sam naziv kaže, predstavlja pravnu pomoć koju građani ostvaruju bez naknade odnosno potpuno besplatno. Pravo na ovakav vid pravne pomoći imaju državljani Republike Srbije, lica bez državljanstva, strani državljani sa stalnim nastanjenjem u Republici Srbiji i druga…

Pročitaj više »