61232faa0b75d47390b7cfc1ba4cb302

Bračni ugovor (predbračni ugovor)

28 June 2018

Bračni ugovor je ugovor kojim supružnici ili budući supružnici uređuju svoje imovinske odnose, u skladu sa svojim dogovorom. Prema Porodičnom zakonu, imovina stečena u toku braka predstavlja zajedničku imovinu partnera. Međutim, relativno često postoji potreba da se imovinski odnosi drugačije urede, i Zakon zbog toga ostavlja mogućnost da supružnici zaključe bračni ugovor (ili, kako se…

Pročitaj više »
agreement business businessman 872957 e1528758126697

Ugovor o doživotnom izdržavanju

12 June 2018

Ugovor o doživotnom izdržavanju se zaključuje kada je jednoj stranci (primalac izdržavanja) potrebno izdržavanje, briga i pomoć. U tom slučaju, druga stranka (davalac izdržavanja) se obavezuje da primaoca izdržavanja izdržava, pomaže ga i brine o njemu, za šta nakon smrti primaoca izdržavanja dobija određenu imovinu primaoca izdržavanja (najčešće nekretninu, ali može da se ugovori i druga…

Pročitaj više »
pexels photo 140511

Ugovor o poklonu nekretnine: iskustva i saveti

2 May 2018

Kod poklona nepokretnosti – nekretnine, ključna stvar je ugovor, koji treba da bude sastavljen kvalitetno i sa pažnjom. Dobar ugovor obezbeđuje zaštitu svih prava kako poklonodavca tako i poklonoprimca. Ugovor o poklonu nekretnine treba da započne proverom pravnog stanja koju po pravilu obavlja advokat, u okviru stručne pravne pomoći. Izuzetno je važno da se pre…

Pročitaj više »
pexels photo 707193

Izdržavanje dece kod razvoda braka

12 February 2018

Jedno od najvažnijih pitanja kod razvoda braka jeste izdržavanje dece od strane roditelja sa kojim deca ne žive. Da bi se prava dece potpuno zaštitila, važno je da se ovo pitanje od samog početka pažljivo i dobro uredi. Dete ima pravo da ga izdržava roditelj sa kojim dete ne živi, i to je istovremeno i…

Pročitaj više »
pexels photo 248868

Ugovor o kupoprodaji nekretnine: iskustva i saveti

12 February 2018

Kod kupovine nepokretnosti – nekretnine, ključna stvar je ugovor, koji treba da bude sastavljen kvalitetno i sa velikom pažnjom. Dobar ugovor obezbeđuje kupcu zaštitu svih prava i mogućnost da bez briga može da koristi svoju novu nekretninu. Svaka kupovina nekretnine treba da započne proverom pravnog stanja koju po pravilu obavlja advokat, u okviru stručne pravne…

Pročitaj više »