pexels photo 707193

Izdržavanje dece kod razvoda braka

12 February 2018

Jedno od najvažnijih pitanja kod razvoda braka jeste izdržavanje dece od strane roditelja sa kojim deca ne žive. Da bi se prava dece potpuno zaštitila, važno je da se ovo pitanje od samog početka pažljivo i dobro uredi. Dete ima pravo da ga izdržava roditelj sa kojim dete ne živi, i to je istovremeno i…

Pročitaj više »
pexels photo 248868

Ugovor o kupoprodaji nekretnine: iskustva i saveti

12 February 2018

Kod kupovine nepokretnosti – nekretnine, ključna stvar je ugovor, koji treba da bude sastavljen kvalitetno i sa velikom pažnjom. Dobar ugovor obezbeđuje kupcu zaštitu svih prava i mogućnost da bez briga može da koristi svoju novu nekretninu. Svaka kupovina nekretnine treba da započne proverom pravnog stanja koju po pravilu obavlja advokat, u okviru stručne pravne…

Pročitaj više »
pexels photo 787472

Kako naplatiti štetu iz saobraćajne nesreće

23 August 2017

Saobraćajne nesreće se relativno često dešavaju, i važno je da znate kako treba da u toj situaciji postupite. Sva motorna vozila se obavezno osiguravaju, da bi šteta koja nastane mogla da se nadoknadi od osiguranja. Odmah nakon same nesreće, treba da pozovete policiju, koja će uraditi uviđaj i na taj način obezbediti dokaze. Kod manje…

Pročitaj više »