golden justice scale front lawyer reading book table 23 2147898544

Remećenje javnog reda i mira

24 October 2020

Zakonom o javnom redu i miru propisani su prekršaji protiv javnog reda i mira, kao i kazne za učinioce istih. Naime, pomenutim Zakonom regulisano je da u prekršaje protiv javnog reda i mira spadaju dela kojima se na javnom mestu ugrožava javni red i mir, tj. stvara uznemiravanje građana, ometanje ostvarivanja njihovih prava i sloboda,…

Pročitaj više »
13131313

Nasilnička vožnja

22 October 2020

Agresivna odnosno nasilnička vožnja jeste ozbiljan društveni problem i sve učestalija pojava na putevima, koja uzrokuje veliki broj saobraćajnih nezgoda sa ozbiljnim posledicama. Nasilnička vožnja regulisana je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i predstavlja jedan od najtežih oblika prekršaja, koji se ogleda u postupanju vozača koje je u suprotnosti sa saobraćajnim propisima. Dakle, reč…

Pročitaj više »
alk.stanje11111111

Vožnja u alkoholisanom stanju

16 October 2020

Alkohol je jedan od najčešćih uzročnika saobraćajnih nezgoda, a posledice mogu biti itekako ozbiljne. Budući da alkohol utiče na psihofizičke sposobnosti čoveka, potpuno je razumljivo zašto vožnja u alkoholisanom stanju predstavlja najrizičniji oblik ponašanja u saobraćaju. Ukoliko Vam se stavlja na teret vožnja u alkoholisanom stanju, i protiv Vas se vodi prekršajni postupak, to ne…

Pročitaj više »
top view men having agreement hand posture 23 2148230108

Naknada štete usled pada u neobezbeđeni šaht

15 October 2020

Pad u neobezbeđen šaht danas je vrlo česta pojava budući da neretko možemo primetiti da šahtovi nisu uopšte ili nisu dovoljno obezbeđeni. Veliki broj ljudi nakon pada u šaht  ostaju zbunjeni upravo zbog toga što ne znaju kome treba da se obrate, kako bi ostvarili svoje pravo na naknadu štete. Sledstveno navedenom, važno je znati…

Pročitaj više »
22222

Upravljanje vozilom bez dozvole

9 October 2020

Statistički podaci ukazuju da je u poslednje vreme, na putevima u Srbiji povećan broj vozača koji upravljaju vozilom bez posedovanja vozačke dozvole. Takođe, povećava se i broj onih koji upravljaju vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom. Upravljanje vozilom bez dozvole predstavlja jedan od težih prekršaja u saobraćaju. Shodno navedenom, od izuzetne…

Pročitaj više »